Moje specjalizacje

Moim Klientom oferuję kompleksową obsługę korporacyjną przedsiębiorców.

Doradztwo-prawne-adwokat-warszawa

Doradztwo prawne

obsluga-prawna

Obsługa prawna

reprezentowanie-w-sadzie

Reprezentowanie Klientów

Negocjowanie-i-sporzadzanie-umow

Umowy i negocjacje

Zakres usług

 • Przygotowuję i negocjuję treść kontraktów handlowych;
 • Doradzam w procesie realizacji umów;
 • Zakładam spółki prawa handlowego;
 • Doradzam przy restrukturyzacji, likwidacji i przekształcaniu spółek;
 • Zapewniam  obsługę prawną przedsiębiorstw;
 • Przygotowuję opinie z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego.

Ponadto:

 • Przygotowuję projekty dokumentów korporacyjnych, uchwał, umów i porozumień wspólników oraz umów o współpracy;
 • Pomagam Klientom przy wyborze optymalnych struktur prawnych przedsiębiorstw oraz spółek, uwzględniając aspekty podatkowe każdej ze struktur;
 • Reprezentuję i doradzam zarówno spółkom jak i członkom ich organów we wszelkich typach sporów korporacyjnych jak również w postępowaniach przed sądami powszechnymi (w tym rejestracyjnymi).

Doradzam Klientom na wszystkich etapach sporów sądowych i sądowo-administracyjnych, a także na etapie przedsądowym.

Negocjowanie-i-sporzadzanie-umow

Etap przedsądowy

Sprawy karne

Spory sądowe

windykacja-naleznosci

Windykacja należności

obrona-przed-windykacja2

Obrona przed windykacją

Zakres usług:

 • Opracowuję koncepcje prowadzenia sporu sądowego;
 • Zbieram dowody w sprawie;
 • Doprowadzam do polubownego załatwiania sporów;
 • Sporządzam pozwy, wnioski, odpowiedzi na pozew, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne i inne pisma procesowe;
 • Opracowuję projekty ugód sądowych;
 • Reprezentuję Klientów w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym, zabezpieczającym i egzekucyjnym;
 • Monituję postępowania egzekucyjne poprzez stałą współpracę z komornikami.

Ponadto:

 • Posiadam bogate doświadczenie w zakresie negocjacji, arbitrażu i reprezentowania klientów przed sądami polubownymi oraz powszechnymi, jak również w zakresie prowadzenia mediacji.

Każdej sprawie poświęcam szczególną uwagę, dokładając należytej staranności w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, a moi Klienci są na bieżąco informowani o przebiegu postępowania.

Świadczę obsługę windykacyjną przedsiębiorstwom zajmującym się udzielaniem krótkoterminowych pożyczek.

Negocjowanie-i-sporzadzanie-umow

Audyt umów i dokumentacji

Sprawy karne

Obsługa sądowego dochodzenia wierzytelności

sprawy karno-gospodarcze

Monitowanie etapu egzekucyjnego

Mój zespół obsłużył już ponad 25 000 spraw

Zakres usług:

 • Doradzam w zakresie sporządzania umów;
 • Prowadzę audyt umów, procesów oraz dokumentacji w celu efektywniejszego dochodzenia wierzytelności;
 • Obsługuję proces sądowy na etapie elektronicznego postępowania sądowego;
 • Obsługuję proces sądowy na etapie trybu zwykłego;
 • Reprezentuję Klientów na rozprawach;
 • Obsługuję Klientów na etapie sądowego oraz komorniczego postępowania egzekucyjnego;
 • Kontaktuję się z dłużnikiem w celu odzyskania wierzytelności.

Ponadto:

 • Opracowuję koncepcje prowadzenia sporu sądowego;
 • Zbieram dowody w sprawie;
 • Doprowadzam do polubownego załatwiania sporów;
 • Sporządzam pozwy, wnioski, odpowiedzi na pozew, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne i inne pisma procesowe;
 • Opracowuję projekty ugód sądowych;
 • Reprezentuję Klientów w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym i uproszczonym, zabezpieczającym i egzekucyjnym;
 • Monituję postępowania egzekucyjne poprzez stałą współpracę z komornikami.

Moim Klientom oferuję obsługę spraw karnych, karnych – skarbowych oraz karnych – gospodarczych.

Sprawy karne

Sprawy karne

Sprawy karno-skarbowe

Sprawy karne - skarbowe

sprawy karno-gospodarcze

Sprawy karne - gospodarcze

Zakres usług:

 • Sporządzam opinie prawne w zakresie prawa oraz postępowania karnego;
 • Doradzam osobom fizycznym, prawnym oraz innym podmiotom w sytuacjach kryzysowych w zakresie ograniczenia ryzyk;
 • Reprezentuję pokrzywdzonych i podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego (dochodzenie, śledztwo);
 • Sporządzam prywatne oraz subsydiarne akty oskarżenia oraz reprezentuję Klientów w postępowaniach wszczętych na skutek ich złożenia;
 • Bronię oskarżonych w postępowaniach przed sądami powszechnymi;
 • Reprezentuję oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach przed sądami powszechnymi;
 • Sporządzam zażalenia, apelacje, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania, a także reprezentuję Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Ponadto:

 • Reprezentuję Klientów w sprawach związanych z Europejskim Nakazem Aresztowania, a także w postępowaniach ekstradycyjnych;
 • Reprezentuję Klientów na etapie postępowania wykonawczego (m.in. postępowania o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary).

Dla swoich Klientów świadczę usługi związane ze spadkami i alimentami, a także prowadzę sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

sporządzanie-testamentow

Sporządzanie testamentów i wniosków

reprezentacja-w-sprawach-spadkowych

Sprawy spadkowe

postępowanie-rozwodowe-i-sprawy-alimentacyjne

Sprawy rozwodowe i alimentacyjne

sprawy o adopcję

Sprawy o adopcję i opiekę prawną

Obsługa spraw spadkowych – zakres usług: 

 • Doradzam w zakresie sporządzenia testamentów;
 • Doradzam w zakresie przyjęcia i odrzucenia spadku;
 • Przygotowuję wnioski o stwierdzenie nabycia spadku;
 • Reprezentuję wnioskodawców i uczestników w postępowaniu sądowym;
 • Wnioskuję o obalenie testamentu i prowadzę sprawy sądowe w tym zakresie;
 • Przeprowadzam dział spadku oraz zniesienie współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku;
 • Reprezentuję Klientów  w postępowaniach o zachowek.

Obsługa spraw z zakresu prawa rodzinnego – zakres usług: 

 • Postępowania rozwodowe, separacyjne, alimentacyjne;
 • Sprawy o adopcję, opiekę prawną;
 • Postępowania o rozdzielność majątkową oraz podziały majątków wspólnych, rozliczenia konkubinatów.

Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu trudnych postępowań rodzinnych sądowych oraz pozaprocesowych z uwzględnieniem aspektów relacji wewnątrzrodzinnych.

Zapraszam do zapoznania się także z innymi, świadczonymi przeze mnie usługami.

odszkodowanie

Odszkodowania i zadośćuczynienia

sprawy karno-gospodarcze

Sporządzanie i negocjowanie umów

reprezentacja-w-sprawach-spadkowych

Sprawy z zakresu prawa pracy

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Posiadam bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań:

 • powypadkowych;
 • komunikacyjnych;
 • za błędy medyczne;
 • za szkody majątkowe;
 • i innych.

Wspieram osoby poszkodowane we wszelkiego rodzaju wypadkach i odzyskuję dla nich należne im odszkodowania i zadośćuczynienia.

Zgłaszam szkody, reprezentuję Klientów w postępowaniach likwidacyjnych i przed sądami powszechnymi (gdy wypłacone świadczenia są zaniżone lub nastąpiła całkowita odmowa wypłacenia należności).

Reprezentuję Klientów także w sprawach o naruszenia dóbr osobistych na wszelkich etapach postępowania.

Umowy

Moje usługi obejmują tworzenie od podstaw projektów umów dopasowanych do potrzeb Klientów, opiniuję stosowane przez Klientów lub proponowane przez kontrahentów wzorce lub projekty umów, a także uczestniczę w negocjacjach.

Doradzam przy opracowywaniu projektów wszelkich umów cywilnoprawnych mających na celu nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego. Świadczę pomoc prawną przy konstruowaniu skomplikowanych pod względem prawnym kontraktów handlowych, pism, umów i innych aktów prawnych, sporządzaniu wzorców typowych umów.

Pomagam w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy naszych klientów

 • kary umowne;
 • dobrowolne poddanie się egzekucji;
 • weksel in blanco;
 • gwarancja bankowa;
 • oraz we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych.

Przeprowadzam analizę umów, wskazujemy zagrożenia prawne związane z postanowieniami umów, doradzam najwłaściwsze rozwiązania, dostosowane do potrzeb Klienta.

Na życzenie Klienta uczestniczę również w negocjacjach, tak aby na wypadek ewentualnego sporu związanego z realizacją umowy, pozycja reprezentowanego przeze mnie kontrahenta była jak najmocniejsza. Udzielam wsparcia również przy renegocjacji warunków umów, a także przy negocjowaniu ugód sądowych i pozasądowych.

Prawo Pracy

Oferuję kompleksową pomoc w procesach dotyczących:

 • zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy;
 • zapłaty odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy;
 • nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy;
 • ustalenia stosunku pracy;
 • molestowanie, mobbing i dyskryminację.

Ponadto:

 • przygotowuję projekty umów o pracę, kontraktów menedżerskich oraz umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej;
 • doradzam w sprawach zwolnień grupowych;
 • opiniuję układy zbiorowe pracy, przygotowujemy projekty regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, nagród jubileuszowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych aktów wewnątrzzakładowych;
 • oferuję porady prawne w zakresie przejmowania pracowników przez innego pracodawcę, oraz w zakresie połączenia, podziału i zbycia przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części;
 • biorę udział w negocjacjach oraz doradzamy w sporach ze związkami zawodowymi.

Skontaktuj się ze mną

Kancelaria Adwokacka Adwokat Krzysztof Grabowski
ul. Zygmunta Słomińskiego 19/3, 00-195 Warszawa
telefon: (22) 875-45-61
tel. kom.: +48 694-332-044
e-mail: lp.ik1627316471swoba1627316471rgtak1627316471owda@1627316471airal1627316471ecnak1627316471

Wypełnij formularz